Pressemeddelelse maj 2018


invitation til jubilæum
Sønderskovhjemmet i Flintinge på Lolland fylder 100 år den 14. maj 2018

Traditionsrig sommerfest markerer også jubilæet 10. juni

Stor jubilæumsbog beretter den farverige og kærlige historie. Jubilæumsbogen udkommer d. 14. maj.
 

Et ganske særegent hjem fylder i år 100 år. Der er tale om forsorgshjemmet Sønderskovhjemmet, der ligger smukt placeret i skovtykningen mellem tre større skove nær Flintinge på Lolland. Her har man nu i 100 år taget sig godt af mænd, hvis liv på en eller anden måde midlertidigt er kørt af sporet.

Hjemmet er oprettet af godsejerfruen til Fuglsang Gods Bodil Neergaard og drives i dag ud fra samme grundholdning som tilbage i hendes tid, nemlig den, at stedet skulle fungere som ”et hjem, hvor der er frihed under ansvar og med den orden og disciplin, der bør råde i et virkeligt hjem”.
 

Fuglsang Optagelseshjem blev i første omgang åbnet i 1917 i et tidligere skovløberhus, men den 14. maj 1918 stod en ny hovedbygning klar, og Sønderskovhjemmet blev indviet under de nyudsprungne bøgetræer. Hjemmet er stadig drevet med et kristent grundsyn og fungerer som et midlertidigt hjem for hjemløse mænd med særlige sociale problemer og/eller misbrug.

 

To festdage – den 14.maj og 10.juni
I år markeres de 100 år først og fremmest på selve dagen, mandag den 14. maj.

Klokken 18.30 vil Sønderskovhjemmet stå for et lille traktement i Rytterskolen i Toreby.
Kl. 19.30 vil der i Toreby Kirke dels være en festkoncert med Studentersangerne, samt en andagt med sognepræst Christina Mielcke. Korets repertoire dækker blandt andet kompositioner af J.P.E. Hartmann, som er Bodil Neergaards farfar, samt værker af nogle af de komponister, der gennem tiderne har besøgt Fuglsang. J.P.E. Hartmann betød meget for Bodil Neergaard, der således også lod indvielsen af Sønderskovhjemmet finde sted på samme dag som sin bedstefars fødselsdag.

Efter andagten går man til kransenedlæggelse på Sønderskovhjemmets gravsted. Mange mænd, som har boet på Sønderskovhjemmet, ligger begravet her. Nogle nærmest ukendte, andre med et langt ophold på hjemmet bag sig.

 

Jubilæet markeres desuden ved sommerfesten den 10. juni 2018. Siden 1923 har man hvert år, undtagen i 1941 under 2. Verdenskrig, holdt en gevaldig sommerfest med tombolaer, underholdning og taler. Også i år vil der være en sommerfest, hvortil alle er inviteret.

Sommerfesten starter kl. 11 med diverse taler og fællessange. Derefter er Sønderskovhjemmet vært ved en grillbuffet. Under spisningen spiller de to lokale musikere, Borre og Søvad. Efter spisningen kommer formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jan Sjursen og holder tale. Dagen afsluttes festligt med koncert med Fangekoret og opsendelse af 100 brevduer, som skal symbolisere, hvert af de forgangene år, samt de næste 100 år.

 

Historisk gennemgang i Jubilæumsbog
I anledning af jubilæet udgives tillige en 100 sider stor bog, der år for år gennemgår hele den farverige historie, fra hjemmet modtog landevejsriddere, til det i dag modtager mænd, der snarere er snublet på stenbroen end på landevejen.

Bogen bygger på unikt arkivmateriale, som har været gemt væk i kældrene under hjemmet, på fotoalbum, arkivbilleder og private fotos, der er dukket op under researchen, ligesom bogen indeholder passager fra håndskrevne forhandlingsprotokoller, originale breve, avisudklip og gulnede såvel som digitale årsberetninger.

Et bevægende stykke forsorgshistorie og samtidig et stykke Danmarkshistorie om mænd, hvis liv kan rejses igen, hvis man behandler dem som enestående og værdifulde. 
Målgruppen er dels enkeltpersoner, der på en eller anden måde har været i forbindelse med Sønderskovhjemmet, dels professionelt interesserede, der vil kende og måske lære af den helt specielle måde, Sønderskovhjemmets medarbejdere og ledelse driver den selvejende institution på.  

 

Den nuværende forstander siden 2015, Torben Grandfeldt fortæller:
- Der går ikke en dag, uden at Bodil Neergaards navn bliver nævnt på Hjemmet. Hun havde et brændende ønske om at hjælpe nødstedte mænd på en måde, der gav dem værdighed. Hun oprettede ”et Hjem for de som intet Hjem har, de som vandrer på Landevejene og de som kommer ud af Fængslerne, og som ingen tør tage i sit Brød, for de er prøvede”. Sønderskovhjemmet er her såmænd nok også om 25 år, med mindre man helt utopisk kunne afskaffe hjemløsheden. Håbet er jo, at der ikke er brug for os for evigt, men i mellemtiden fortsætter vi med at arbejde ud fra det menneskesyn, som vores værdigrundlag beskriver:

• Sønderskovhjemmet arbejder ud fra det kristne menneskesyn

• Vi møder det menneske, der kommer til vores dør som vores næste

• Vi støtter og hjælper, som vi selv ville ønske at få støtte og hjælp

• Vi opfatter alle som enestående og værdifulde

•Vi anerkender forskellighed.

Skovstræde 7

4891 Toreby L

Tlf. 54 86 90 54

mail@sonderskovhjemmet.dk