top of page

Ledelse

 

Forstander:

Forstander for Sønderskovhjemmet er Carsten Henningsen. Forstanderen står for den daglige ledelse af Sønderskovhjemmet, med ansvar for personale og drift af stedet. Forstanderen referer til bestyrelsen.

 

Email til forstanderen ch@sonderskovhjemmet.dk

Stedfortræder:

Stedfortræder for Sønderskovhjemmet er Jakob Dirksen.

 

Email til stedfortræder jad@sonderskovhjemmet.dk

Bestyrelse for Sønderskovhjemmet:

Sønderskovhjemmet er en selvejende institution og øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 

Formand landmand Arne Høegh

Næstformand sognepræst Søren Winther Nielsen

Biskop Marianne Gaarden

Jurist Helle Samson

Hanne Kowalczyk

Tom Serholt

Bestyrelsen er selvsupplerende og der er valg til formand og næstformandsposten hvert andet år.

 

Henvendelse til bestyrelsen eller omkring evt. klager kan foretages til formanden på E-mail agh@dlgpost.dk

bottom of page