Kontakt

Sønderskovhjemmets adresse er:

Skovstræde 7

4891 Toreby L

Telefon 54 86 90 54 

mail@sonderskovhjemmet.dk

 

Forstander Torben Grandfeldt

Telefon 54 84 34 51 / 4060 6123

tgr@sonderskovhjemmet.dk

 

Bogholder Charlotte Meier Clausen

Telefon 54 84 34 52 / 4060 6125

cmc@sonderskovhjemmet.dk

 

Pædagog Kim Eriksen

Telefon 54 84 34 53 / 4060 6126

ke@sonderskovhjemmet.dk

Pædagog Nina Helsted

Telefon 54 84 34 53 / 4060 6141

nh@sonderskovhjemmet.dk

Pædagog i §103 Anne Katrine Grube

Telefon 4060 6133

akg@sonderskovhjemmet.dk

Stedfortræder Jakob Dirksen

Telefon 54 84 34 63

jad@sonderskovhjemmet.dk

Socialrådgiver Annette Keis Jørgensen

Telefon 54 84 34 53 / 4060 6128

akj@sonderskovhjemmet.dk

 

Pædagog Vibeke Petersson

Telefon54 84 34 57 / 4060 6127

vp@sonderskovhjemmet.dk

Sygeplejerske Tine Riel

Telefon 54 84 34 55 / 4060 6142

tir@sonderskovhjemmet.dk

SSA Marianne Sivertsen Køn (Siver)

Telefon 54 84 34 54 / 4060 6130

siv@sonderskovhjemmet.dk

 

SSA Pernille Stephan

Telefon 54 84 34 54 / 4060 6129

pst@sonderskovhjemmet.dk

 

Værkstedsassistent Marianne Holse

Telefon 54 86 90 54

mh@sonderskovhjemmet.dk

 

Værkstedsassistent Lene Strange

Telefon 54 86 90 54 / 4060 6136

ls@sonderskovhjemmet.dk

 

 

Køkkenleder Lona Antonisen

Telefon 54 84 34 56 / 4060 6134

la@sonderskovhjemmet.dk

 

Pædagogisk assistent Jette Mygind

Telefon 40 19 90 54 / 4060 6138

jmy@sonderskovhjemmet.dk

 

Kok Steffen B. Helvig

Telefon 22 51 90 54 / 4060 6139

she@sonderskovhjemmet.dk

 

pædagogisk assistent Peter Lund

Telefon 4060 6140

pl@sonderskovhjemmet.dk

 

Værkstedsassistent

Lisbeth Marthendahl Hansen

Telefon 40 21 10 54 / 4060 6135

lmh@sonderskovhjemmet.dk

 

Værkstedsassistent Henrik Lund

Telefon 40 38 90 54 / 4060 6132

hl@sonderskovhjemmet.dk

 

Værkstedsassistent Svend Skytt

Telefon 20 12 90 54 / 4060 6131

svend@sonderskovhjemmet.dk

 

Skovstræde 7

4891 Toreby L

Tlf. 54 86 90 54

mail@sonderskovhjemmet.dk