top of page
  • Kim Eriksen

8. februar 2019

I forbindelse med tilsynsbesøg fra styrelsen for patientsikkerhed i oktober 2018 blev der givet en række påbud til Sønderskovhjemmet.

Vi arbejdede naturligvis med at ændre forholdene, da ligger os meget på sinde, at enhver beboer på Sønderskovhjemmet bliver behandlet på en god og forsvarlig måde, hvor vi eliminerer mulighederne for fejl.

Derfor er det også en stor glæde, at styrelsen i brev af 8. februar 2019 har ophævet påbudene. Styrelsen skriver i deres begrundelse:


"Af materialet kan styrelsen se, at instruksen for sundhedsfaglig dokumentation nu er tilpasset journalen på Sønderskovhjemmet. Endvidere vurderes det, at de 12 sygeplejefaglige områder er fyldestgørende beskrevet, og at de uopfyldte målepunkter vedrørende evaluering og opfølgning på alle områder, hvor der er iværksat pleje og behandling.".......

"På baggrund af tilsynet den 8. november 2018 og det efterfølgende materiale modtaget den 15. og den 20. november 2018, har styrelsen samlet set vurderet, at de målepunkter, som gav anledning til påbuddet af 12. oktober 2018 nu er opfyldt. Styrelsen har derfor vurderet, at påbuddet af 12. oktober 2018 kan ophæves."

Hele styrelsens afgørelse kan læses her.

Endvidere kan tilsynsrapporten fra november læses her

コメント


bottom of page