top of page

Værdigrundlag

 

Sønderskovhjemmets grundholdning og menneskesyn som hele vores arbejde og opfattelse af mændene bygger på er:

• Sønderskovhjemmet arbejder ud fra det kristne menneskesyn

• Vi møder det menneske der kommer til vores dør som vores næste

• Vi støtter og hjælper, som vi selv ville ønske at få støtte og hjælp

• Vi opfatter alle som enestående og værdifulde

•Vi anerkender forskellighed.

 

Vores vision er, med udgangspunkt i vores grundholdning, at være et kompetent bosted, der bliver anbefalet og benyttet, fordi beboerne opfatter det som værdifuldt.

bottom of page